Wij zijn gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met het aansluiten bij andere onderwijsvormen, waarbij ze dit uiten in hun gedrag. De meeste leerlingen op onze school hebben bovengemiddeld veel hinder van prikkels die zij opdoen in hun omgeving, waarbij vanuit overprikkeling niet effectieve gedragspatronen ontstaan, leerresultaten dalen en interactie met leeftijdsgenoten lastig/onmogelijk wordt. Binnen onze school zien we voornamelijk de volgende gedragskenmerken:

 • Druk, ontremd, onrustig
 • (heftige) reacties op stress
 • Snel afgeleid, hyperactief
 • Moeite met aanpassen, gebrek aan flexibiliteit (star)
 • (extreem) angstig of teruggetrokken
 • Verbaal en/of fysiek agressief
 • Overschreeuwen of juist vermijden bij moeilijke situaties
 • Angst voor het onbekende
 • Grote behoefte aan voorspelbaarheid en structuur
 • Groot beroep op de nabijheid van volwassenen
 • extreem) onzeker of faalangstig.

Vaak ligt er aan het gedrag bij onze leerlingen een al dan niet gediagnosticeerde stoornis ten grondslag. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Autistisch spectrum stoornissen (wie zien hierbij het hele spectrum).
 • Angststoornis
 • Kinderen met gehechtheidsproblematiek; hechtingsstoornis.
 • Aandachtsstoornissen (ADHD/ADD).
 • (School)trauma of Post Traumatische Stress Stoornis.
 • Oppositioneel gedrag; oppositionele gedragsstoornis.

 

Grote diversiteit

Daarnaast zie we bij onze leerlingen een grote diversiteit in de werking van het brein. We zien hierbij verstoringen in de informatieverwerking en disharmonische intelligentieprofielen, maar ook zeer intelligente leerlingen.

De meeste leerlingen worden opgevangen in homogene groepen, waarin ze met leeftijdgenoten in aanraking komen. Voor leerlingen met een lagere intelligentie en/of leerachterstand groter dan twee (2) jaar kunnen we een uitzondering maken in de niveauklas. In deze groep hebben we specifiek onderwijsprogramma afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van deze leerlingen.

 

Combigroep

In deze combigroep verzorgen wij voor onderwijs aan kinderen van vier en vijf jaar jaar die zorg genieten bij onze zorgpartner Entréa Lindenhout.