Als uw kind ziek is of ziek wordt op school

 • Uw kind wordt ziek op school

  Medewerkers op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is. Hierbij valt te denken aan hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet.

  Dit mogen wij niet zomaar doen. Wij hebben daarvoor uw toestemming nodig. Vul daarvoor toestemmingsverklaring 1 in en geef de verklaring af bij de leerkracht.

 • Het verstrekken van medicijnen op verzoek

  Als cluster 4 school krijgen we regelmatig het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om hun kinderen door een arts of kinderpsychiater voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Indien uw kind medicatie op school gebruikt wilt u dan toestemmingsverklaring 2 invullen en ondertekenen?

   

 • Medische handelingen

  Ook bezoeken leerlingen onze school waarbij de mogelijkheid tot het uitvoeren van medische handelingen wordt gevraagd. Gedacht kan worden aan het geven van een zetpil of het toedienen van een injectie. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handeling een aantal verantwoordelijkheden. Medewerkers begeven zich hierbij op een vlak waarvoor ze, bij voorbaat, niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de gezondheid van de leerlingen is het van belang dat er in dergelijke situaties zorgvuldig wordt gehandeld. Indien uw kind een ziektebeeld heeft dat medische handelingen vereist (u kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan suikerziekte of epilepsie), wilt u dan contact opnemen met dhr. Ruut Donkers voor verdere afstemming.

 • Staat uw vraag er niet bij?

  Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.