In de ontwikkeling van de leerlingen zijn ouder(s)/verzorger(s) voor ons de belangrijkste partner. We vinden het belangrijk om eerlijk en transparant te zijn, open te communiceren en gezamenlijk het gesprek te voeren over de leerling, uw kind.

In het ontwikkelingsperspectief leggen we de voortgang van de leerling vast en jaarlijks bespreken we dit met de ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast staan we open voor gesprekken met hulpverleners en andere zorgpartners om gezamenlijk de ontwikkeling van de leerling zo mogelijk vorm te geven.

De schoolmaatschappelijk werker kan desgewenst contact met het gezin hebben bij ondersteunings- en/of zorgvragen.