Binnen het team kennen we verschillende functies:

Leerkracht

De leerkracht zorgt voor het onderwijsproces voor de groep. Een leerkracht geeft les aan een groep kinderen. We hebben de voorkeur om zoveel als mogelijk met fulltime medewerkers te werken vanwege het vast gezicht voor de groep. Wanneer een fulltime bezetting niet mogelijk, werken we altijd met een vast duo.

Onderwijsassistent

De onderwijsassistent werkt voor twee groepen en ondersteunt in het geven van onderwijs. Dit is met name gericht op begeleiding van zelfstandig verwerken van de groep, pre- en re teaching voor groepjes leerlingen en/of individuele begeleiding in het leerproces.

Orthopedagoog

De orthopedagoog is een belangrijk onderdeel in de leerlingenzorg. De orthopedagoog begeleidt leerlingen, teamleden en ouder(s)/verzorger(s) bij gedragsmatige uitdaging. Daarnaast heeft de orthopedagoog een belangrijke taak in het werken met kinderen (met name zelfreflectie en gedragsverandering). Daarnaast heeft de orthopedagoog een rol bij het opstellen van verslagen en rapporten, het afnemen van testen en gesprekken met externe partijen. De orthopedagoog maakt onderdeel uit van het zorgteam en de commissie voor begeleiding.

Schoolmaatschappelijkwerkster

De aan school verbonden school maatschappelijk werkster heeft een belangrijke rol in de verbinding tussen school, thuis en eventuele betrokken hulpverlening/ zorgmedewerkers vanuit de gemeente. De schoolmaatschappelijk werkster kan zorgen voor de juiste begeleiding van ouder(s)/verzorger(s) in het beantwoorden van gedragsvragen die spelen in de thuissituaties van de leerling. De schoolmaatschappelijk werkster maakt onderdeel uit van het zorgteam en de commissie voor begeleiding.

Creatief therapeut

De creatief therapeut ondersteunt met beeldende vorming leerlingen in het uitingsproces. Het doel is hierbij om aspecten van de sociaal-emotionele ontwikkeling te versterken en te werken aan (zelf)vertrouwen van leerling. Acceptatie van de situatie en het herkennen van eigen kansen en belemmeringen zijn hierbij de belangrijkste aspecten.

Medewerkers huishoudelijke dienst

De medewerkers huishoudelijke dienst (conciërge en schoonmaak) geven vormen aan het dagelijks schoon en netjes houden van de school en schoolomgeving. In een school waar rust, veiligheid en structuur één van de belangrijkste uitgangspunten is, vormen schoon en netjes de basis.

Veiligheidscoördinator

De veiligheidscoördinatoren voeren de onderdelen van het veiligheidsbeleid uit, coördinator van de opvang van leerlingen die even niet in de klas kunnen zijn, begeleiden bij incidenten in de school en zijn aanspreekbaar als pestcoördinator. De veiligheidscoördinatoren zijn in nauwe verbondenheid met en geven advies aan het zorgteam.

Directie

De directie bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. Samen geven ze leiding aan de school. De adjunct-directeur is onderdeel van het zorgteam en de commissie voor begeleiding. De directeur is voorzitter van het zorgteam en de commissie voor begeleiding.