Binnen SO De Isselborgh geven we medezeggenschap vorm door op locatie met de MR te spreken over allerhande zaken. Gezamenlijk met de school in Borculo en Zutphen vormen we één MR.