Missie

Op onze school voelen leerlingen zich altijd welkom. Leerlingen met gedrags-, ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen leren we omgaan met hun moeilijkheden en ontwikkelen hun talenten optimaal. Wij gunnen ieder gezin een zo zorgeloos mogelijke schooltijd. Dat is ónze roeping!

Visie

Ouders en leerlingen mogen verwachten dat wij vanuit een positieve benadering kwalitatief hoogwaardig en passend onderwijs bieden. Het door het gespecialiseerde team geboden pedagogisch klimaat vormt de basis voor de brede en optimale ontwikkeling. Hierbij zien we het volledige kind: in beperking, maar ook in talent. Dat is óns vak!

Waarden

Kind
‘Op mijn school kan ik vallen, opstaan en groeien met een lach op mijn gezicht.’

Ouder
‘Wij voelen ons vanuit eerlijkheid, transparantie en begrip altijd welkom op deze school.’

Personeel
‘Wij krijgen vertrouwen en ruimte om ons werk te doen: samen, daadkrachtig, verantwoordelijk en met plezier.’

Partners
‘Wij werken vanuit een hoge mate van betrokkenheid, professionaliteit en wederzijds respect.’

Cultuur
‘Wij vinden werken met plezier een serieuze zaak.’